Regulamin rejestracji w gabinetach D105

AKTUALNOŚCI - STOMATOLOGIA

REGULAMIN REJESTRACJI ORAZ WIZYT W GABINETACH D105

Wizyty w D105 umawiane są wyłącznie telefonicznie pod numerami:
+ 48 530 333 345 / + 48 666 019 000 / w godz. 9:00-20:00 od poniedziałku do piątku.

Zgłaszający się Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza epidemiologicznego, który otrzymają drogą mailową. W ankiecie znajduje się m.in. oświadczenie o niewystępowaniu u Pacjenta zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nieprzebywaniu przez Pacjenta na kwarantannie w związku z możliwością wystąpienia infekcji oraz braku objawów, które mogą sugerować zakażenie Pacjenta koronawirusem.

Na podstawie kwestionariusza, po wstępnej ocenie problemu oraz dodatkowym wywiadzie telefonicznym, lekarz dentysta decyduje o dalszym toku postępowania i umawia termin Państwa wizyty.

PRZEBIEG WIZYTY
Przyjeżdżając na planowaną wizytę, prosimy o nie wchodzenie do placówki i o pozostanie na zewnątrz (najlepiej w samochodzie). Nasza obsługa zaprosi Państwa do środka, kiedy zespół będzie przygotowany do wizyty.

Prosimy o pozostawienie okrycia wierzchniego na zewnątrz, poza placówką (w miarę możliwości w samochodzie).

Prosimy o nie zabieranie na wizyty osób towarzyszących. Pacjenci będą przyjmowani tylko pojedynczo. W trakcie wizyty, na terenie placówki przebywa tylko jeden Pacjent.

Przed rozpoczęciem leczenia prosimy o podpis na wypełnionym wcześniej kwestionariuszu epidemiologicznym. Wydrukowane dokumenty otrzymacie Państwo w recepcji – prosimy o nie przynoszenie własnych egzemplarzy.

Przed wejściem do gabinetu, prosimy Pacjentów o dezynfekcję rąk dostępnym w recepcji środkiem oraz wykonujemy bezdotykowy pomiar temperatury.

Jeśli nie ma przeciwwskazań wykonujemy ustalone leczenie.

PŁATNOŚCI
Akceptujemy wyłącznie płatności bezgotówkowe.
DO WIZYTY NIE DOLICZAMY OPŁATY ZA DODATKOWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

WAŻNE!
#niekłammedyka
Prosimy o rzetelne informacje w kwestionariuszu epidemiologicznym. Zatajenie kwarantanny, stanu podgorączkowego, kaszlu, czy inny wskazujących na chorobę objawów może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi. Działamy dla wspólnego dobra i prosimy Państwa o rozwagę.