PROTETYKA (KORONY, LICÓWKI, MOSTY)

STOMATOLOGIA

PROTETYKA (KORONY, LICÓWKI, MOSTY)

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu oraz przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia. Wyróżnia się dwa podstawowe typy uzupełnień protetycznych: stałe i ruchome. Uzupełnienia ruchome to protezy, a stałe to: 

  • korona porcelanowa – wykorzystywana jest do odbudowy mocno uszkodzonej lub całkowicie zniszczonej korony zęba. Nakłada się ją na oszlifowany ząb. Cechuje ją naturalny wygląd i trwałość; 
  • most porcelanowy – pozwala na odtworzenie utraconego zęba poprzez przymocowanie koron do zębów sąsiadujących. Most składa się z trzech koron protetycznych. Dwie z nich są filarami i znajdują się po obydwu stronach brakującego zęba. Trzecia, środkowa, zastępuje brakujący ząb;
  • licówki – cienkie uzupełnienie protetyczne mające na celu poprawę kształtu i koloru zęba. Ząb – w celu przygotowania miejsca na licówki – szlifuje się tylko w obrębie szkliwa. Dzięki temu licówki nie powodują osłabienia struktury zęba. 

[andrewloop1]

##